afb. Kris Roderburg, 2008

485. Nicolaus Zoes, 1625

steensoort: maaskalksteen
maten: 168 x 288 cm
locatie: kooromgang

De zerk vertoont twee breuken, linksonder naar de onderzijde. Verder vertonen de drie laatste regels van de inscriptie beschadigingen. Het betreft een zuivere inscriptiezerk zonder andere versieringen. De letters zijn tamelijk groot en nogal diep gegraveerd.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 367
Smits (281)
d(eo) o(ptimo) m(aximo)
dominus
nicolaus zoes,
episcopus buscoducen(sis),
magister libellorum supplicum et
consiliarius magni concilii,
frequentioribus cleri populique ac
devoti foeminei sexus precibus
se commendatum cupiens,
hoc loco vivens
sibi monumentum elegit,
vixit annos 61,
mens(em) et dies 17,
praefuit ecclesie buscoducensi
annis 10, mensibus 3 et diebus 12,
obiit anno millesimo, sexcentesimo 25,
die 22 mensis augusti.De afmetingen dezer niet versierde serk bedragen: 1,66 bij 2,88 Meter.
Zoes of Zosius was de vijfde Bisschop van 's Hertogenbosch vr de reductie dezer stad. Hij was te Amersfoort in 1564 uit een voornaam geslacht geboren.
Vergelijk: J.A. Coppens, a. v. Ie Deel, bl. 245-252; L.H.C. Schutjes, a.v. IIe Deel, bl. 118-22.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 285
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

485. Nicolaus Zoes, 1625
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 367
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 143

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 285

n: vermelding in een voetnoot