afb. Kris Roderburg, 2008

483. Joannis Deghens, 1596

steensoort: maaskalksteen
maten: 113 x 224 cm
locatie: kooromgang

Het wapen is sterk vervaagd. De zerk heeft een tekstband die linksboven begint en verder op de andere hoeken is weergegeven als zijnde omgeslagen. Midden onder de inscriptie is een verdiepte cirkel te zien zonder rand. Hierin is een wapenschild aangebracht onder een doodshoofd.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 363
Le Grand Théâtre
42
43
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 42-43
Smits (280)
monumentum
venerabilis viri,
domini et magistri
joannis deghens,
sacrae theologiae licentiati,
canonici graduati,
primi ep(iscop)atus hujus poenitentiarii,
qui obiit anno domini 1596, 9 die maii,
posuit
venerabilis vir,
dominus et magister
jodocus vossius,
juris utriusque licentiatus,
hujus etiam ecclesie canonicus graduatus
et cantor,
qui obiit anno domini
1623, die 12 junii.De afmetingen van deze grafzerk bedragen: 1,13 bij 2,24 Meter.
Vergelijk over J. Deghens: L.H.C. Schutjes, a. v. IV, bl. 270 en 274; J.A. Coppens, Nieuwe Beschrijving van het Bisdom van 's Hertogenbosch, II, bl. 98.
Zie over J. Vossius: Schutjes, a. v. IV, bl. 223, 273 en 279.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 284
Van Epen
43
De Wapenheraut (1897) 43
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 43
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

483. Joannes Deghens, 1596
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 363
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 43

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 284

n: vermelding in een voetnoot