afb. Kris Roderburg, 2008

484. Hendrick van der Dussen, 1691

steensoort: maaskalksteen
maten: 120 x 229 cm
locatie: kooromgang

Het betreft een ernstig afgesleten zerk. Het eerste deel van de latere inscriptie met diep gegraveerde kapitalen is aangebracht op de plaats van een weggekapte oudere inscriptie. In de vierpasssen zijn de oorspronkelijke evangelistensymbolen nog vaag te ontwaren. Het rechter wapenschild is volledig afgesleten. De bovenzijde van het middenveld vertoont centraal een engelenkopje met vleugels boven twee banderollen die naar de hoeken lopen. In het midden hangt nog een eikenblad naar beneden. Links en rechts van dit alles zijn twee wapenschilden aangebracht.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 365
Smits (279)
begraeffenis
van
hendrick van der dussen,
obiit 6 december 1691;
wauter van esch[en],
obiit xi augustus
1690In de hoeken van dezen grafsteen, die er allen schijn van heeft, een lapidair palimpsest te zijn, bevinden zich de symbolen der vier Evangelisten. Zijne afmetingen bedragen: 1,20 bij 2,30 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 283
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

484. Hendrick van der Dussen, 1691
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 365
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 283

n: vermelding in een voetnoot