afb. Kris Roderburg, 2008

486. Frans Henricx Jansz. alias Francen van Ghestel, 1593

steensoort: maaskalksteen
maten: 167 x 246 cm
locatie: kooromgang

De zerk is aan de randen enigszins beschadigd, vooral aan de linkerbenedenhoek, waar ook een nieuw stukje is ingezet. Ook in de rechterbovenhoek is een nieuw stukje steen ingezet. Het gevolg is dat van de engelenkopjes in de hoeken alleen nog dat in de rechterbenedenhoek is te zien en dat in de linkerbovenhoek nog maar half.
De zerk vertoont een fraaie vormgeving. Aan de zijkanten zien we gecanelleerde pilasters op postamenten en met Ionische kapitelen. Hierboven loopt een architraaf waarop aan de zijkanten opnieuw twee kleine pilasters zijn geplaatst. Het rechthoekige middenveld wordt aan de boven- en onderzijde opgevuld met veel open bandwerk. Aan de bovenzijde zien we in het midden een wapen ingeklemd in het bandwerk, waarbij het ondergedeelte voor de architraaf hangt. Hiernaast zijn nog twee wapenschilden met een lint opgehangen aan een lus die is vastgemaakt aan het bandwerk. Ook deze twee wapenschilden hangen voor de architraaf.
Onderaan zijn tussen het bandwerk twee wapenschilden geklemd. Het rechterwapen hier heeft de vorm van een ruit die links, boven en rechts wordt omgeven door drie zijden van een rechthoek met in de twee bovenhoeken een rozet of vierblad. Middenonder en middenboven zien we verder nog een doodshoofd met twee doodsbeenderen. De hoeken ten slotte worden afgesloten door een gebogen band waarbinnen zich een engelenkopje bevindt.
In het middenveld is de inscriptie te zien met fraaie en evenwichtig aangebrachte letters.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 369
Le Grand Théâtre
36
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 36
Smits (278)

De grootte van dezen voor ieder begrijpelijken grafsteen bedraagt: 1,66 bij 2,44 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 282
Van Epen
18
De Wapenheraut (1897) 18
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 18
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

486. Frans Henricx Jansz alias Francen van Ghestel, 1593
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 369
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 18

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 153

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 282

n: vermelding in een voetnoot