afb. Kris Roderburg, 2008

488. Margriet van Bree, 17e eeuw

steensoort: maaskalksteen
maten: 117 x 236 cm
locatie: kooromgang

De zerk is op de vijfregelige inscriptie na leeg. Verder is de sterfdatum van de eerstgenoemde niet ingevuld. Het oppervlak van het lege vlak lijkt nogal beschadigd en vertoont vele putjes.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 375
Smits (277)
begrafenis voor
margriet van bree,
. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . .hier leyd begraven
cornelis brouwers,
sterft den 12 february
1699.De afmetingen dezer eenvoudige grafzerk bedragen: 1,18 bij 2,35 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 281
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

488. Margriet van Bree, 17de eeuw (?)
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 375
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 281

n: vermelding in een voetnoot