afb. Kris Roderburg, 2008

478. DaeniŽl Janse Schotelmans, 1654

steensoort: maaskalksteen
maten: 99 x 121 cm
locatie: kooromgang

De zerk is erg afgesleten en bovendien ingekort sinds het begin van de twintigste eeuw. Zo kon Smits blijkbaar nog de laatste regel lezen met de aanduiding FEBI 1654; hij geeft ook een grotere lengte. Van het wapen is alleen nog linksonder een middencirkeltje te zien en rechts een stukje boomstam met de kop van een slang. De zerk heeft een duidelijke rand. In het bovengedeelte was vroeger het wapen te zien. In de linker- en rechterbovenhoek is nog een golvende bandje aangegeven met precies in de hoeken een bolletje.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 349
Smits (276)
begraefenis
van
daeniel janse schotelmans,
sterf den . . . . . . . . . . . . .'
ende
jenneken julyus,
sijn huysvrou,
sterft den 1 februari
1654.De afmetingen der grafzerk bedragen: 0,94 bij 1,71 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 281
Artikelen
1993

N.N.

Een welsprekend wapen
De Brabantse Leeuw 42 (1993) 110
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

478. Daeniel Janse Schotelmans, 1654
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 349
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 281

n: vermelding in een voetnoot