afb. Kris Roderburg, 2008

479. Johan van Wijnbergen, 1658

steensoort: maaskalksteen
maten: 165 x 292 cm
locatie: kooromgang

De grote zerk heeft een in drieën gedeeld bovengedeelte met daaronder een groot vlak voor de inscriptie waarvan de letters, die nu sterk zijn afgesleten, in reliëf zijn weergegeven.
De twee zijstroken van het bovengedeelte tonen tussen twee hoge randen tweemaal vier wapenschilden met eronder de namen in reliëf op de ondergrond. Het middengedeelte toont in goed bewaard reliëf het wapen. Het is een indrukwekkende zerk, waarvan vooral het in reliëf weergegeven wapen van vakmanschap getuigt.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 351
Le Grand Théâtre
33
34
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 33-34
Smits (275)
hic situs est nobiliss(imus) et strenu(i)ss(imus)
johannes a wijnbergen,
dominus in horssen et oldenaller, qui cum virtutum et
militiae tyrocinia in mantuae, venetum ducum, daniae et
sueciae regum aula castris posuisset, caeteram aetatem
patriae martis theatro, tribus ordine auriacis prin-
cip(ibus) impendit, sub mauritio centurionatu functus;
chiliarcham et rhenoberkae praefectum fred(ericus)
henricus slusarum, et subjectae ei flandriae wilhelmus
ii esse jussit, sylvaeducis et tetrarchiae ill(i)us gu-
bernator ordinum foed(eratorum) decreto renunciatus
est; ita post illustratam gentis suae splendidam
nobolitatem, quod mocka, diesta breda, kempena,
stralen, griethusa, etc. testantur, tandem a ter
maximo imperatore lectus, emigravit neomagi m.d.clviii.De grootte dezer zerk bedraagt: 1,66 bij 2,92 Meter.
Vergelijk: J.B. Rietstap, Wapenboek van den Nederlandschen Adel, IIe Deel, bl. 294.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 280
Artikelen
1952

H.J.M. Ebeling

Het graf van Gijsbertus Couverincx. Ingenomen door Gouverneur van Wijnbergen in 1658.
Brabantia 1 (1952) 269-274
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

479. Johan van Wijnbergen, 1658
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 351
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 140-141

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 280

n: vermelding in een voetnoot