afb. Kris Roderburg, 2008

516. Aert Cornelissen van Horenbeeck, 1603

steensoort: maaskalksteen
maten: 142 x 288 cm
locatie: kooromgang

Het betreft een goed bewaarde zerk. De inscriptie bevindt zich in een brede tekstband met hoeken die als vergrote vierkanten zijn weergegeven. Op deze hoeken zijn vier wapens aangebracht, dezelfde als de vier kwartieren van het hoofdwapen. Hoewel de inscriptie in gotische letters is weergegeven, zijn de letters opvallend groot gegraveerd. De tweede inscriptie in kapitalen heeft kleinere letters. De cartouche is leeg op de vierregelige inscriptie na.
Het middenveld is in tweeën gedeeld. Het ondergedeelte, ongeveer tweederde van het geheel beslaand, bestaat uit een staande rechthoek omgeven door randen van bandwerk. In het bovengedeelte is het wapen aangebracht.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 449
Le Grand Théâtre
37
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 37
Smits (274)

De afmetingen van deze grafzerk, wier opschrift voor eenieder duidelijk is, bedragen: 1,42 bij 2,90 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 279
Van Epen
19
De Wapenheraut (1897) 19
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 19
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

516. Aert Cornelissen van Horenbeeck, 1603
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 449
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 19

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 279

n: vermelding in een voetnoot