afb. Kris Roderburg, 2008

517. Jean Gans, 1674

steensoort: maaskalksteen
maten: 172 x 308 cm
locatie: kooromgang

De redelijk goed bewaarde, grote grafzerk toont in hoogreliëf aan de bovenzijde een groot hoofdwapen met links en rechts ervan twee keer twee wapenschilden. Hieronder bevindt zich een banderol met tekst. De onderhelft heeft een vergelijkbare indeling: een hoofdwapen links en rechts omgeven door tweemaal twee wapenschilden en daaronder eveneens een banderol met tekst. De ruime indeling van wapens en banderollen met veel lege vlakken ertussen maken van het geheel een opvallende zerk, die haar boodschap direct overbrengt.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 453
Smits (273)
tombeau de
messire jean gans,seigneur
de bommene et de blois,
mort le xxii octob(re) 1674; et de
dame catérine van der wolf,
dame des susdit(s) lieux, son épouse.Afmetingen van den grafsteen: 1,72 bij 3,07 Meter.
Vergelijk over Johan Gans: A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, Deel V, bl. 34; J.H. Scheffer: Het geslacht Tromp, bl. 82.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 278
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

517. Jean Gans, 1674
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 453
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 140

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 278

n: vermelding in een voetnoot