afb. Kris Roderburg, 2008

512. Henricus Rutten, 1597

steensoort: maaskalksteen
maten: 56 x 95 cm
locatie: kooromgang

De linker- en de rechterrand lijken iets te zijn ingekort.
De kleine priesterzerk heeft een fraai weergegeven inscriptie in een brede rand zonder hoekaanduidingen. Het laatste gedeelte van de datum is geplaatst in het middenveld. Daarin is een cirkel aangebracht met rand en daarbinnen in relif een kelk met een hostie erboven, de gebruikelijke afbeelding voor een priesterzerk.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 441
Smits (272.B)
sepulchrum
venerabilis domini
henrici rutten ab heeswijk,
beneficiat(i) hujus ecclesie,
qui obiit 1597, 31 martii.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 0,57 bij 0,96 Meter.
Verscheidene priesters uit deze familie hebben een of andere geestelijke waardigheid in de S. Janskerk en haar kapittel bekleed. Vergelijk: L.H.C. Schutjes, Deel IV, bl. 206 en v. v.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 277
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

512. Henricus Rutten, 1597
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 441
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 277

n: vermelding in een voetnoot