afb. Kris Roderburg, 2008

513. Cristina Buckentops, 1534

steensoort: maaskalksteen
maten: 80 x 119 cm
locatie: kooromgang

De enigszins gladde zerk is in redelijke toestand bewaard gebleven en ligt sinds lange tijd onder een biechtstoel.
De gegraveerde inscriptie bevindt zich in een tekstband die op de hoeken is weergegeven als zijnde omgeslagen, waarbij de rechteronderhoek een opvallende boog maakt. Op het middenveld is een verdiepte cirkel aangebracht met randen die aan de boven- en onderzijden eindigen in een toot. Binnen de cirkel zien we in relif takachtige voluten waaraan met twee linten het wapenschild is opgehangen, dat ingezwenkte zijden heeft en een golvende bovenrand.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 443
Smits (272.A)
hier leet begraven
christina, dochter henrick buckentops,
begina
sterf anno xvc xxxiiii,
den viin dach van sprockel,
bidt voer de ziele.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 0,70 bij 1,18 Meter.
De datum beteekend: 1534, den 7n Februari.
De familienaam „Beukentop” of „Buckentop” is die eener voorname Bossche familie uit de middeleeuwen en komt veelvuldig in de akten der Schepenen van Den Bosch voor.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 277
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

513. Cristina Buckentops, 1534
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 443
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 277

n: vermelding in een voetnoot