afb. Kris Roderburg, 2008

520. Maryken Ansems Gril, 1615

steensoort: maaskalksteen
maten: 85 x 175 cm
locatie: kooromgang

De zerk heeft een tekstband die linksboven begint en op de andere hoeken is weergegeven als uitstulpende rechthoekjes. Binnen deze band bevindt zich geen inscriptie (meer). Onder de inscriptie op het middenveld is een wapenschild aangebracht, waarvan de bovenzijde uit twee gebogen lijnen bestaat, de zijkanten ingezwenkt zijn en de onderzijde de vorm heeft van een driepas.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 463
Smits (271)
begraefnis
mayeken ansems gril,
sterf den 6 augusti anno 1615.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 0,88 bij 1,70 Meter.
In het midden dezer zerk bevindt zich een zeer eenvoudig monigram, zooals wij er reeds velen in dit werk vermeld hebben.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 276
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

520. Maryken Ansems Gril, 1615
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 463
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 276

n: vermelding in een voetnoot