afb. Kris Roderburg, 2008

506. Lambertus Kyevit, 1539

steensoort: maaskalksteen
maten: 96 x 156 cm
locatie: kooromgang

De zerk is enigszins afgesleten, wat vooral geldt voor de hoekvierpassen. Hij heeft een tekstband die wordt doorbroken door hoekvierpassen met daarin de evangelistensymbolen. In het midden zien we een verdiepte cirkel met rand en daarbinnen een kelk met hostie. De laatste letters van de later toegevoegde inscriptie zijn aangebracht over de bovenrand van de cirkel.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 423
Smits (269)
hic jacet
dominus
lambertus kyevit,
hujus ecclesie beneficiatus,
qui obiit anno xvc xxxix,
die xxi novembris.


Later bijgehakt:
l(eonard) jan smits,
scheepen en ontfanger
van de stadt 's hertogenbosch.De grootte dezer grafzerk bedraagt: 0,97 bij 1.60 Meter.
In de vierglopen, die de omlijsting versnijden, bevinden zich de symbolen der vier Evangelisten, terwijl nog in het midden van den steen een kelk met hostie, als symbolen der priesterlijke waardigheid van Lambertus Kievit zijn aangebracht. Vergelijk L.H.C. Schutjes, a. v. Deel IV, bl. 206.
Leonard Jan Smits was Protestantsch broeder der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's Hertogenbosch, waar hij in 1762 overleed. Hij was gehuwd met Samuella Theofile van Voorburg. Vergelijk: A.A. Vorsterman van Oyen, Stam- en Wapenboek, a. v. IIIe Deel, bl. 458.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 275
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

506. Lambertus Kyevit, 1539
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 423
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 275

n: vermelding in een voetnoot