afb. Kris Roderburg, 2008

507. Jan Brock, 1559

steensoort: maaskalksteen
maten: 95 x 171 cm
locatie: kooromgang

De zerk heeft een breuk van linksonder naar midden rechts. Verder is het oppervlak van de zerk goed bewaard gebleven.
De zerk heeft een tekstband die op de hoeken is weergegeven als zijnde omgeslagen. De inscriptie loopt door aan de bovenzijde van het middenvlak. Op het midden van de zerk zien we een verdiepte cirkel met rand, waarbinnen het wapenschild in relif is weergegeven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 427
Smits (268)
hier leet begraven
meester
jan brock,
secretaris deeser stadt was,
sterf anno 1559, den 28 december;
ende
adriaen,
sijn soen,
den 19 december 1605;
jutken,
sijn huysvrou,
den 3 augusti 1618;
jenn(e)ken,
hun dochter
19 december
1603.De grootte dezer zerk beloopt: 0,95 bij 1,70 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 274
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

507. Jan Brock, 1559
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 427
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 274

n: vermelding in een voetnoot