afb. Kris Roderburg, 2008

510. Johannes de Leende, 1559

steensoort: maaskalksteen
maten: 80 x 165 cm
locatie: kooromgang

Hoewel de zerk nogal glad is geworden, is hij redelijk goed bewaard gebleven. De inscriptie bevindt zich in een tekstband die wordt onderbroken door hoekvierpassen met daarin de evangelistensymbolen. In het midden van de zerk bevindt zich een verdiepte cirkel met rand, waarbinnen in relif een kelk met hostie is afgebeeld.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 437
Smits (267)
hic jacet sepultus
honorabilis vir, dominus
joannes de leend(e),
hujus ecclesie beneficiatus,
qui obiit anno 1559,
3 die novembris.De afmetingen van dezen grafsteen bedragen: 0,88 bij 1,68 Meter. In het midden bevindt zich een kelk met hostie als kenteekenen der priesterlijke waardigheid. De hoeken der omlijsting zijn versierd met de symbolen der vier Evangelisten. Vergelijk: L.H.C. Schutjes, a. v. Deel IV, bl. 206.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 273
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

510. Johannes de Leende, 1559
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 437
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 273

n: vermelding in een voetnoot