afb. Kris Roderburg, 2008

508. Johannes van Grimbergen, 1675

steensoort: maaskalksteen
maten: 101 x 189 cm
locatie: kooromgang

De laatste drie regels van de inscriptie zijn erg afgesleten.
De zerk heeft geen randen en verder ook geen versiering. Er is slechts de inscriptie. De letters van de vijfde tot en met de zevende regel zijn duidelijk minder diep gegraveerd dan de rest.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 431
Smits (265)
begrafnis van
johannes van grimbergen,
sterft den 24 april 1675;
ende
sijn huysvrou
mechtelyna ingendam,
sterft den 27 september 1666;
ende
johanna van noorweegen,
sterft den 27 september 1667;
en de heer
willem van grimbergen,
in sijn leven raedt en rentmeester
deser stadt,
sterft den 8 december 1691;
ende
janna de villenfin,
syne huysvrouw,
sterft den 29 november 1714.De afmetingen dezer niet-versierde zerk bedragen: 1,02 bij 1,89 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 272
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

508. Johannes van Grimbergen, 1675
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 431
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 272

n: vermelding in een voetnoot