afb. Kris Roderburg, 2008

474. Jan Peters Wonders van Roosmalen, 1622

steensoort: maaskalksteen
maten: 141 x 227 cm
locatie: kooromgang

Sommige letters van de inscriptie zijn afgesleten. De wapens van de hoekschilden zijn weggehakt en het hoofdwapen is wat glad geworden. Rechtsonder op het middenveld is verder nog een beschadiging te zien. De tekstband heeft in de hoeken de vorm van vierkantjes, waarin zich wapenschilden bevonden. In het midden van het middenveld zien we in relif een ovaal met rand en daarbinnen het wapenschild.
De tekst van de tekstband loopt in het middenveld door. De rest van het middenveld is verder opgevuld met twee volgende inscripties, de laatste bestaande uit zes regels in kapitalen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 333
Smits (264)
begraeffenis
jan peters wonders van roosmalen,
bierbrouwer,
sterf 6 october 1622;
ende
meriken willemsen verhouttert,
sijn huysvrou, sterf den 18 february 1615;
ende
ewolt peters van susteren,
sterf 1622, den 12 january;
delyken handricx,
sijn huysvrou, sterf anno . . . . . . . . .;
ende
handrick,
haer beyde(r) soone,
sterf den 14 mey anno 1634;
Later bijgehakt:
ende
mechtelt van susteren,
wedue
johans de roy,
sterft den 10 marty 1686;
begraafplaatsen
van
matthias de mele,
ende seyne . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,42 bij 2,27 Meter. De schilden, die in de hoeken der omlijsting van dezen steen zijn aangebracht, zijn geheel afgesleten.
Het geslacht van Susteren was eene oude, Bossche familie. Twee harer leden, n.l. de gebroeders Gijsbert en Frans van Susteren werden in 1674 door Karel II, koning van Spanje, in den adelstand verheven.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 271
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

474. Jan Peters Wonders van Roosmalen, 1622
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 333
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 271

n: vermelding in een voetnoot