afb. Kris Roderburg, 2008

472. Lucas Dielen, 1585

steensoort: maaskalksteen
maten: 165 x 236 cm
locatie: kooromgang

De zerk is beschadigd aan de randen en van de inscriptie in de cartouche zijn nog maar een paar letters te ontcijferen.
De architectonische omkadering van de zerk geeft links en rechts twee gecanelleerde zuilen op postamenten, versierd met een rozet en voorzien van bladkapitelen. Hierboven, op een als een blokje weergegeven abacus, rust een timpaan. In het timpaan is een engelenkopje afgebeeld boven uitgespreide vleugels en in beide zwikken een gevleugelde draak met een voluut. Onder het timpaan bevindt zich een langgerekte, rechthoekige cartouche met uitgebreid bandwerk voor de inscriptie. Hieronder zijn twee staande engelenfiguren met vleugels weergegeven, gekleed in albe, superplie en schoudermantel en staande op een grondje met een blote voet op de rand van de zerk. Ze wijzen met één hand naar de cartouche boven hen en houden in de andere hand een dubbel lint waaraan tussen hen in een wapenschild hangt.
Hoewel Smits de weergave ‘weinig-kunstig’ en ‘neo-klassiek’ noemt, betreft het een met zorg weergegeven voorstelling in maniëristische stijl.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 323
Smits (263)
piis subvenite precibus
lucae dielen,
decano, defuncto 4 juli(i) anno 1585,
aetatis suae 65, decanatus 23.
Later bijgehakt:
de rass.De afmetingen dezer weinig-kunstige zerk bedragen: 1,66 bij 2,36 Meter.
De steenhouwer, die deze neo-klassieke zerk voor den bekenden deken Dielen vervaardigd heeft, was toen blijkbaar de kinderschoenen nog niet ontgroeid. Mr. Lucas Dielen is van 1563-85 Kapitteldeken te 's-Hertogenbosch geweest; zie L.H.C. Schutjes, als voren, IVe Deel bl. 266.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 270
Artikelen
1983

J.Th.M. Melssen

De familie Ooms te Mierlo-Eindhoven-Gestel-Aalst en Valkenswaard (1473-)1557-1795
De Brabantse Leeuw 4 (1983) 105-129
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

472. Lucas Dielen, 1585
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 323
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 270

n: vermelding in een voetnoot