afb. Kris Roderburg, 2008

477. Thomas Minten, 1680

steensoort: maaskalksteen
maten: 129 x 253 cm
locatie: kooromgang

De zerk is wat glad geworden en enkele letters van de inscriptie zijn niet meer te lezen. De zerk heeft een brede rand. Hierbinnen is onderaan een rechthoekige inscriptieplaat te zien, die is aangebracht op een verhoogd veld. De bovenkant van deze plaat heeft in het midden een omgeslagen rand. Boven de inscriptieplaat zien we links en rechts twee putti zitten op een doodshoofd met daaronder een doodsbeen. Met de ene hand houden zij een banderol vast met daarop een spreuk en in de andere hand een staf. Tussen hen in en onder de banderol bevindt zich een gevleugelde zandloper. Boven deze voorstelling is het wapen aangebracht, waarvan de dekkleden opvallend weelderig uitvallen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 345
Smits (262)
begraeffnisse
van
thomas minten,
sterft den 2 juni 1680;
clara minten,
sterft den 4 october 1686;
jacobus minten
. . . . . . . . . . . . . . . . . .;
ende
wilhelmina elizabet van bree
syne huysvrouwe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,28 bij 2,56 Meter. De flambouwdragende putti's, die op de doodshoofden nederzitten, doen ons eerder aan een maskerade of ook aan een doodendans denken dan aan de droeve vermaning, die zij op den tekstband aanwijzen: „Memento Mori”.
Het wapenschild der familie van Bree heb ik reeds meegedeeld onder No. 194, bl. 204 in dit werk.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 269
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

477. Thomas Minten, 1680
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 345
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 269

n: vermelding in een voetnoot