afb. Kris Roderburg, 2008

473. Jan Bowier, 1781

steensoort: maaskalksteen
maten: 165 x 301 cm
locatie: kooromgang

Met uitzondering van de inscriptie in vier regels is de zerk leeg gebleven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 327
Smits (259)
grafkelder
behoorende aan
jan bowier,
president en raad dezer hooftstad 's-bosch,
drossaard der baronnye van boxtel
ende
der vrye heerlijkheyd liempde.De afmetingen der grafzerk bedragen: 1,66 bij 3,01 Meter.
Jan Bowier nam in het midden der XVIIIde eeuw verschillende, hierboven genoemde, betrekkingen waar te 's-Hertogenbosch. Hij had in huwelijk Henriëtta, Maria, Hermina Ackersdijk en was de vader van den bekenden Marten Bowier, die in 1814 benoemd werd tot commissaris-generaal in het Departement van de Monden van den Rijn, om daar de regeering van den Souvereinen Vorst der Nederlanden in te voeren. Het wapenschild der Bowier's is o.a. medegedeeld door R.A. Zuylen, Naamlijst en Wapenkaart a.v. bl. XVI.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 266
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

473. Jan Bowier, 1781
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 327
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 266

n: vermelding in een voetnoot