afb. Kris Roderburg, 2008

475. Rudolphus Tybosch, 1720

steensoort: maaskalksteen
maten: 143 x 231 cm
locatie: kooromgang

De zerk wordt omzoomd door een randje. In de bovenhelft zien we een verdiepte liggende rechthoek met daarin het wapen in relif. De zijkanten van de rechthoek zijn versierd met bandwerk, dat bestaat uit een fantasieconstructie met verschillende voluten en dat aan de bovenzijde wordt afgesloten door een klein stukje architraaf.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 337
Smits (258)
begraefenisse
van
rudolphus tybosch.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,42 bij 2,30 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 266
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

475. Rudolphus Tybosch, 1720
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 337
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 266

n: vermelding in een voetnoot