afb. Kris Roderburg, 2008

498. Hanrick de Hont d'Oude, 1609

steensoort: maaskalksteen
maten: 128 x 226 cm
locatie: kooromgang

Hoewel de zerk enigszins glad is geworden, is hij goed bewaard gebleven en is de inscriptie, als gevolg van de diep gegraveerde letters, zeer goed leesbaar. De derde en vierde regel middenboven, uitgevoerd in kapitalen, zijn waarschijnlijk later aangebracht, evenals de inscriptie in de buitenrand rechts.
De zerk heeft een tekstband, doorbroken door hoekvierpassen met daarin de evangelistensymbolen. In het midden is in reliëf een nis weergegeven, bestaande uit twee hoekzuiltjes op postamenten en met kapitelen en een afsluitende dubbele driepasboog met hoekvoluten. Hieronder zien we links en rechts een zittende hond en griffioen die ieder met één poot het wapenschild vasthouden en met de andere het lint dat een lus vormt.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 401
Le Grand Théâtre
38
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 38
Smits (257)
hier leet begraven
hanrick de hont d'aude,
sterf anno 1609, 15 january;
ende
anneken van den hezaecker,
zijn huysvrou,
sterf anno 1594, den 4 february;
ende
hanrick, hen sone,
sterf anno 1596, den 6 july;
ende
aryaen de hont,
sterft den . . . . . . . . . . . .;
ende
aryae(n) de hont,
sterf anno 1587, den 10 february;
hendrick de hont,
sterf den 2 may 1662.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,28 bij 2,26 Meter.
In de vierglopen, die de hoeken der omlijsting vormen, bevinden zich de gebruikelijke symbolen der Evangelisten.
Aryaende Hont, voornoemd, komt tweemaal op het grafschrift voor.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 265
Van Epen
19
De Wapenheraut (1897) 19
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 19
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

498. Hanrick de Hont d’Oude, 1609
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 401
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 19

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 265

n: vermelding in een voetnoot