afb. Kris Roderburg, 2008

500. Matheus Sopers, 1710

steensoort: maaskalksteen
maten: 103 x 197 cm
locatie: kooromgang

De randen van de zerk zijn weggekapt. Ook het wapen lijkt te zijn weggehakt; mogelijk echter was het wapen weergegeven in een ander materiaal. In het midden van de zerk is een verdiept ovaal te zien, dat aan de onderzijde is voorzien van een kleine uitstulping voor een oog. Ook bovenaan het ovaal heeft vroeger een oog gezeten. Oorspronkelijk moet de zerk waarschijnlijk een heel ander uiterlijk hebben gekend.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 409
Smits (256)
dit is
de begraffenis
van
matheus sopers,
ende (is)
gestorven
den 2 december anno 1710;
ende
leyt begraven
peter sopers,
sterft den 19 mey
anno 1710.De afmetingen dezer eenvoudige grafzerk bedragen: 1,07 bij 1,98 Meter. Het ovale schild, dat voorheen het midden van dezen grafsteen sierde, is daaruit verdwenen.
Vergelijk over het wapen der familie Sopers o.a. Stam- en Wapenboek van Aanzienlijke Nederlandsche FamiliŽn, door A.A. Vorsterman van Oyen, IIIe Deel bl. 474.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 264
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

500. Matheus Sopers, 1710
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 409
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 264

n: vermelding in een voetnoot