446. Joannes a Vlymen, 1599

steensoort: maaskalksteen
maten: 102 x 106 cm
locatie: kooromgang

De tekstband is weergegeven als zijnde omgeslagen op de hoeken. In het midden van de zerk zien we een verdiepte cirkel aangegeven door een rand met daarin in relif een kelk met een hostie erboven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 239
Smits (255.B)
hic jacet sepultus
venerabilis vir, dominus
joan(n)es a vlymen,
hujus ecclesie beneficiatus,
qui obiit 5 julii 1599.Grootte dezer zerk: 1,02 bij 1,07 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 263
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

446. Joannes a Vlymen, 1599
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 239
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 263

n: vermelding in een voetnoot