afb. Kris Roderburg, 2008

496. Anneken van Doers, 1580

steensoort: maaskalksteen
maten: 58 x 92 cm
locatie: kooromgang

De linkerbenedenhelft van de zerk is afgesleten. De tekstband heeft geen hoekversieringen. Op het middenveld, aangegeven door een rand, is een ruitschild aangebracht met daarop een huismerk.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 397
Smits (255.A)
hier leet begraven
anneken van doers,
bagijn in de [. . aer?],
sterf anno 1580, den 1 december.Grootte der zerk: 0,58 bij 0.93 Meter. Op den onder B beschreven grafsteen is een kelk met hostie als symbool der priesterlijke waardigheid aangebracht, terwijl de onder A afgedrukte zerk een zeer eenvoudig monogram voert.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 263
Artikelen
1886

Aug. Sassen

Grafzerk in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 3 (1886) 216
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

496. Anneken van Doers, 1580
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 397
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 263

n: vermelding in een voetnoot