afb. Kris Roderburg, 2008

491. Marten de Leuw, 1679

steensoort: grijze maaskalksteen
maten: 102 x 189 cm
locatie: kooromgang

Verscheidene letters van de inscriptie zijn beschadigd en zodoende niet meer leesbaar. Behalve de inscriptie zijn geen wapens of andere siervormen aangebracht.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 383
Smits (254)
begrafenis
jasper de leuw;
marten de leuw,
sterft den 16 may 1679;
ende
anneken de leeu,
sterft den 23 may anno 1689;
ende
cathaerina de leeuw,
sterft den 30 october 1695;
ende
aenthoni de leeuw,
sterft den 10 september 1709;
ende
marianna verschey,
huysvrou van
jan de leuw,
[ . . ,] steerf den 10 januarie anno 1711;
ende
jasper de leeuw,
sterft den 13 februari anno 1713;
en
helena boeyien,
wedue
jasper de leeuw,
sterft den 12 maert anno 1713.De afmetingen van deze eenvoudige grafzerk bedragen: 1,03 bij 1,90 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 262
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

491. Marten de Leuw, 1679
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 383
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 262

n: vermelding in een voetnoot