afb. Kris Roderburg, 2008

494. Genoveva van Brogel, 1592

steensoort: maaskalksteen
maten: 110 x 192 cm
locatie: kooromgang

De gotische letters van de inscriptie zijn diep gegraveerd en zodoende goed bewaard gebleven. De oudste tekst bevindt zich op een tekstband die op de hoeken wordt voorgesteld als zijnde omgeslagen. In het midden van de zerk zien we in een verdiepte cirkel met verhoogde rand het wapen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 391
Smits (253)
BEGRAFFENIS
GENOVEVA VAN BROGEL,
WEDUWE WIJLEN
PETER GIJSBRECHTS VAN COUVERING,
STERF DEN 8 SEPTEMBER 1592;
ENDE
PETERKEN,
HAER DOCHTER,
STERF DEN 8 JULY 1572;
ENDE
GENOVEVA VAN SANTFORT,
STERF DEN 21 JANUARY
ANNO 1624.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,10 bij 1,95 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 261
Afbeeldingen

1889
     
Artikelen
1885

Aug. Sassen

Grafzerk in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch No. 14
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 3 (1885) 13
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

494. Genovefa van Brogel, 1592
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 391
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 261

n: vermelding in een voetnoot