afb. Kris Roderburg, 2008

495. Aernoldus Ransecreemer, 1672

steensoort: grijze maaskalksteen met witte aders
maten: 114 x 199 cm
locatie: kooromgang

De steen is wit uitgeslagen, vooral aan de randen. De zerk bestaat uit twee stukken, gescheiden door een opvulstuk. Met uitzondering van de vierregelige inscriptie op eenderde van boven is de zerk leeg.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 395
Smits (252)
BEGRAFFENIS
VAN
SENGIEUR
AERNOLDUS RANSECREEMER,
STERFT
DEN 3 SEPTEMBER
1672.De afmetingen dezer eenvoudige en niet-versierde grafzerk bedragen: 1,14 bij 2 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 260
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

495. Aernoldus Ransecreemer, 1672
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 395
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 260

n: vermelding in een voetnoot