afb. Kris Roderburg, 2008

492. Elisabeth de Viriu, 1646

steensoort: maaskalksteen
maten: 100 x 198 cm
locatie: kooromgang

Het betreft een goed bewaarde zerk met uitzondering van een grote brede breuk overdwars, waardoor de derde regel van de inscriptie is weggevallen. Onder een eenregelige spreuk bevindt zich een verdiepte cirkel zonder rand met daarin het alliantiewapen. Het getal op de nu zevende regel betreft zeer waarschijnlijk het registratienummer.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 385
Le Grand Théâtre
42
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 42
Smits (251)
fuimus et, ut sumus, eris.begraffenissen
van jonckheer
robert saunderson,
capiteyn van een compagnie
engelsche te voet,
ten dienste van ho(og) mo(gende) heer(en)
staten der verenichde nederlanden,
sterft de . . . . . . . . . . . . . .;
en van
jouffrou
elisabeth de viriu,
sijn huysvrou,
sterft de 24 februari anno 1646.De afmetingen dezer zerk bedragen: 1,02 bij 2 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 259
Van Epen
41
De Wapenheraut (1897) 41
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 41
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

492. Elisabeth de Viriu, 1646
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 385
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 41

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 259

n: vermelding in een voetnoot