afb. Kris Roderburg, 2008

490. Johannes Leyendecker, 1722

steensoort: maaskalksteen
maten: 114 x 200 cm
locatie: kooromgang

De zerk heeft slechts een achtregelige inscriptie en is voor de rest leeg. Het laatste cijfer van het ingekapte nummer, een 6, lijkt oversneden door een 7.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 379
Smits (250)
JOHANNES LEYENDECKER,
PRIMUM HOLMIAE DECEM,
DEIN ANNOS VIGINTI
IN HAC URBE
ET ECCLESIA
VERBI DIVINI MINISTER
ET IN
ILLUSTRI ATHENAEO
PHILOSOPHIAE AC LINGUAE EBRAEAE PROFESSOR,
OBIIT 5 AUGUSTI ANNO 1722,
AETATIS LV.De afmetingen dezer zeer eenvoudige grafzerk bedragen: 1,14 bij 2,00
Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 258
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

490. Johannes Leyendecker, 1722
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 379
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 258

n: vermelding in een voetnoot