afb. Kris Roderburg, 2008

470. Johan Ruysch, 1657

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 173 x 286 cm
locatie: kooromgang

Het betreft een zuivere inscriptiezerk zonder de weergave van een wapen of andere siervormen. Opvallend zijn de verschillende punten tussen de sterfdata vooral in het laatste gedeelte van de inscriptie.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 313
Le Grand Théâtre
34
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 34
Smits (249)
GRAFT-STEDE
VAN DEN WEL-GEBOREN HEER
JOHAN RUYSCH,
STERFT .. AUGUSTO 1657;
DE WEL-GEBORE VROUWE
DIDERICA PLOOS VAN AMSTEL,
HUYSVROUWE VAN DEN WEL-GEBOREN HEERE
GYSBERT RUYSCH,
STERFT 11 SEPTEMBER 1676;
DE WEL-GEBORE VROUWE
CLARA VAN BEUNE,
HUYSVROUWE VAN DEN WEL-GEBOREN HEERE
JOHAN RUYSCH,
STERFT 22 AUGUSTO 1678;
DE HEER EN MEESTER
HENRICUS RUYSCH,
SECRETARIS DESER STADT, STERFT 25 AUGUSTO 1678;
DE HEER GIJSBERT RUYSCH, COLLONEL VAN
EEN REGIMENT CAVALLERY TEN DIENSTE DESER LANDEN;
STERFT 25 JANUARY 1687;
DE HEER FREDERICK RUYSCH, STERFT .. OCTOBER 1691;
MEVROUWE VERONICA RUYSCH, HUYSVROUWE VAN DEN HEER
REINERUS VOGELSANG, PROFESSOR THEOLOGIAE,
STERFT 17 JUNY 1713;
DE JONKVROUWE ISABELLA CLARA RUYSCH,
STERFT 13 SEPTEMBER 1714;
DEN WEL-GEBOREN HEERE DIDERIC RUYSCH,
COMMISSARIS-ORDINARIS VAN DE MONSTERINGE EN
RAAD DESER STADT, STERFT DEN 15 AUGUSTUS 1715.De afmetingen deze grafzerk bedragen: 1,72 bij 2,05 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 257
Van Epen
17
De Wapenheraut (1897) 17
Artikelen
1884

Aug. Sassen

Grafzerk, liggende in de Sint Janskerk te 's-Hertogenbosch
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 1 (1883) 68
 
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 17
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

470. Johan Ruysch, 1657
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 313
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 17

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 257

n: vermelding in een voetnoot