afb. Kris Roderburg, 2008

463. Tielman van den Broek, 1531

steensoort: maaskalksteen
maten: 154 x 290 cm
locatie: kooromgang

De zerk is sterk afgesleten. Vele letters van de oorspronkelijke inscriptie zijn niet meer te lezen. Ook van de oorspronkelijke voorstelling van een wapendragende engel onder een schelpnis met een boog en hoekopvullingen zijn nog slechts vage contouren te onderscheiden. Deze slechte staat was al bereikt rond 1900, hoewel toen nog verscheidene letters van de inscriptie te lezen waren, zoals een tekening aantoont. Ook van de hoekvierpassen met daarin oorspronkelijk de evangelistensymbolen zijn nog slechts vage contouren te zien.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 293
Smits (248)
hier leet begraven
tulman van den broeck
kerckmeest(er),
die sterf anno xvc xxxi,
den xv dach in juny;
ende
juffrou
mechtel,
sijn huysvrou, dochter
jan aerts van vladeracken,
sterf anno 1539, den xiii february.sepultura
venerabilis domini
emberti hoppenbrauwer,
beneficiati hujus ecclesie
et
cantoris oirschotten(sis),
qui obiit anno 1597,
9 octobris.De afmetingen van deze half-afgesleten grafzerk bedragen: 1,55 bij 2,88 Meter. Een engel, die als wapentenant gediend heeft, is nog even op het midden der zerk zichtbaar zooals ook de vier gebruikelijke kenteekenen der Evangelisten in de hoeken van den steen. De vóórnaam „Tulman” op den 2n regel staat in plaats van Tylman of Tielman.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 256
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

463. Tielman van den Broek, 1531
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 293
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 256

n: vermelding in een voetnoot