afb. Kris Roderburg, 2008

466. Hendrina van Loon, 1681

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 152 x 285 cm
locatie: kooromgang

De in hoogreliëf vormgegeven voorstelling is afgesleten en glad geworden, waardoor enkele wapenschilden, vooral de twee bovenste wapens in de linkerband en het onderste wapen rechts, onherkenbaar zijn geworden.
De zerk heeft verhoogde randen. De bovenhelft van de zerk vertoont twee zijbanden waarin tweemaal vier gekroonde wapenschilden zijn aangebracht. Het middengedeelte, door verhoogde randen van de zijbanden gescheiden, toont het alliantiewapen. Onder de voorstelling bevindt zich de vijfregelige inscriptie. De rest van de zerk is leeg.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 303
Le Grand Théâtre
34
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 34
Smits (246)
hier leyt begraven
de hooch edele wel geboore
vrouwe
hendrina van loon,
gewesene huysvrouwe van de
hooch edelen wel geboore heer
walter schot,
collonel fen diensten
deser
vereenichde neederlande,
obiit 13 january 1681.De grootte dezer grafzerk bedraagt: 1,53 bij 2,86 Meter.
Het is merkwaardig, dat hij het tweede kwartier der vrouwzijde de kroon ten onderste boven en aan den voet van het schild staat.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 254
Van Epen
17
De Wapenheraut (1897) 17
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 17
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

466. Hendrina van Loon, 1681
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 303
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 34

John Damen, Gids voor de Sint-Jan (1982) 57, 59

Van Epen, De Wapenheraut (1897) 17

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 144

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.), De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 303

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 254

n: vermelding in een voetnoot