afb. Kris Roderburg, 2008

462. Cornelis Keerweer, 1648

steensoort: maaskalksteen
maten: 146 x 270 cm
locatie: kooromgang

Het wapen is enigszins glad geworden. De bovenhelft van de zerk heeft bovenaan een grote verdiepte cirkel zonder rand, waarin tegen een ruwe achtergrond het alliantiewapen is aangebracht. Hieronder bevindt zich de zevenregelige inscriptie. De benedenhelft van de zerk is leeg.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 291
Smits (245)
begrafnis
van de heere
cornelis keerweer,
in sijn leven capiteyn van
een compagnie te voet,
in dienst van de hoog-mog(ende) heeren
staten deser vereenichde provintien,
ende
adjud(ant) majoor
der stadt 's hertogenbos,
sterft den 22 meert 1648.De afmetingen van deze grafzerk bedragen: 1,46 bij 2,71 Meter. Het op dezen steen ter linkerzijde staande vrouwenwapen behoorde aan Willemina Walewijns, echtgenoote van Cornelis Keerweer, voornoemd.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 253
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

462. Cornelis Keerweer, 1648
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 291
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 253

n: vermelding in een voetnoot