afb. Kris Roderburg, 2008

455. Paulus Eckringa, 1793

steensoort: maaskalksteen
maten: 155 x 298 cm
locatie: kooromgang

De grote zerk heeft slechts een zevenregelige inscriptie, waarbij de eerste, de tweede en de vijfde regel uit slechts een woord bestaan. De rest van de zerk is leeg.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 267
Smits (244)
grav-steede
van de heer
paulus eckringa,
obiit den 9 julii 1793;
en
vrouwe
catharina petronella nobel,
zijne huysvrouw,
obiit 23 decem(ber) 1791.De afmetingen dezer eenvoudige grafzerk bedragen: 1,55 bij 3 Meter. Noch wapenschild, noch omlijstingen zijn op dezen grafzerk aangebracht.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 252
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

455. Paulus Eckringa, 1793
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 267
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Saskia Minjon, 'Kasteel Geldrop tot 1800' in: Kasteel Geldrop : Een edel verleden (2016) 37

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 252

n: vermelding in een voetnoot