afb. Kris Roderburg, 2008

458. Quirijn Rogierssz. van Niel, 1615

steensoort: maaskalksteen
maten: 142 x 279 cm
locatie: kooromgang

De zerk vertoont een kleine breuk in de rechterbovenhoek en heeft een nieuw aangezet stuk midden rechts. Verder is het oppervlak enigszins glad geworden, wat vooral geldt voor het wapen.
De zerk heeft een tekstband met hoekvierpassen waarin zich de evangelistensymbolen bevinden. Het middenveld vertoont aan de boven- en onderzijde een rechthoekige cartouche voor extra inscripties en daartussen een groot wapenschild met ingezwenkte zijden en een toot aan de onderzijde. Het wapenschild en de cartouches zijn omgeven door maniëristisch bandwerk, waarop voluten aansluiten.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 275
Le Grand Théâtre
41
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 41
Smits (243)
hier leet begraven
quirijn rogiersszen van [niel]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
emerentiana,
sijn huysvr(ou),
die sterf anno 1594, den 22 september;
ende
elyzabet,
hender dochter,
sterf anno (15)91, 28/12;
ende
jan van niel,
hun(n)en soon,
sterft den 22 augusti 1666;
ende
johanna tolinx,
sijn huysvrou,
de(n) 25 januari 1635;
en de heer
roelandus van niel,
sterft den 17 september 1690.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,42 bij 2,78 Meter. De eigennaam van Niel, 2e regel van boven, benevens de daaropvolgende overlijdensdatum zijn van den steen afgehouwen. In de vierglopen, die de hoeken der omlijsting versnijden, bevinden zich de symbolen der Evangelisten.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 251
Van Epen
41
De Wapenheraut (1897) 41
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 41
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

458. Quirijn Rogierssz. van Niel, 1615
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 275
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 41

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 251

n: vermelding in een voetnoot