afb. Kris Roderburg, 2008

459. Goyaerts Loef van den Sloot, 1604

steensoort: grijsrode steen
maten: 143 x 253 cm
locatie: kooromgang

De linkerbenedenhoek van de zerk is verdwenen. Verder zien we in het midden van de tekstband rechts en links wapenschilden, op hun kop, aangebracht over de oorspronkelijke inscriptie, waarbij de wapens zelf ook weer zijn verdwenen. De vijfde en zesde regel van de inscriptie op de cartouche in het middenveld zijn aangebracht nadat een oudere inscriptie van één regel was weggekapt. De zerk is volgepropt met inscripties in gegraveerde letters. De vormgeving is traditioneel maniëristisch. Een tekstband is op de hoeken doorbroken door verbrede vierkanten met daarin kwartierwapens. Het middenveld vertoont in de bovenhelft het wapen. De benedenhelft is ingevuld met een bijna vierkante cartouche omgeven door een dunne rand bandwerk.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 281
Le Grand Théâtre
35
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 35
Smits (242)
begrafnis heer en meester
goyaerts loef van den sloot
licentiaet in beyde rechten,
president deser stadt,
sterf 14 mey 1604;
ende
joffrou
jozyna pijnappel,
sijn huysvrou,
sterf 2 mey 1623;
ende
oda,
haer dochter, 31 januari 1603;
joffrou
judith loef van den sloot,
weduwe jo(nc)k(er)
jan van bierbeeck,
sterf . . . . . . . . . . . . . . . .;
ende juffrou
anna loef van den sloot,
sterft den 29 december anno 1686;
jo(ncker) jan loef van den sloot,
vaendraeger van de compagnie
van den edelen hantboghe,
sterf op goeden vrijdach anno 1621;
joncker godefroy loef van den sloot,
oudt-raedt deser stadt,
capiteym [d]er voornoemde compagnie,
den 13 october 1631;
[sym.]oon loef van den sloot,
cuyrassier [van de] compagnie van den baron
van [grobben]donck, sterf den 10 julii 1633;
hier leyt begraeven christina loef van den sloot, huysvrou van
jacobus van deuren, sterf 2 april 1662; en(de) joff(rou)
alegonda loef van den sloot, huysvrou van
adriaen suyskens, sterf den 2 jannewarii 1669.


De grootte dezer zerk is 1,41 bij 2,54 Meter. De datum op den 24n regel beteekent: 9 April 1621.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 249-250
Van Epen
17
18
De Wapenheraut (1897) 17-18
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 17-18
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

459. Goyaerts Loef van den Sloot, 1604
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 281
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 17-18

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 249-250

n: vermelding in een voetnoot