afb. Kris Roderburg, 2008

460. Jasper van Emmerick, 1673

steensoort: maaskalksteen
maten: 130 x 260 cm
locatie: kooromgang

Middenonder op de zerk is nog heel vaag de schaduw van een cirkel te ontwaren. Het grootste deel van de zerk is verder leeg gebleven. De vijfregelige inscriptie bevindt zich bovenaan de zerk.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 287
Smits (241)
begraffenis
van
jasper van emmerick,
sterft den 17 juni anno 1673;
ende
maria van beugen,
sijn huysvrouw,
sterft den 2 mert 1685.De afmetingen dezer eenvoudige grafzerk bedragen: 1,30 bij 2.60 Meter.
Zie grafzerk No. 169, bl. 179 met de aldaar gegeven aanteekeningen omtrent de familie van Beugen.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 248
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

460. Jasper van Emmerick, 1673
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 287
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 248

n: vermelding in een voetnoot