afb. Kris Roderburg, 2008

454. Jan van Heurn, 1741

steensoort: maaskalksteen
maten: 151 x 262 cm
locatie: kooromgang

Het oppervlak van de zerk is op verschillende plaatsen beschadigd en vertoont vele putjes. Op de vierregelige tekst na is hij geheel leeg.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 263
Smits (240)
grafstede
van meester
yan van heurn
secretaris deser stad,
sterft den xi augusty 1741.De afmetingen van dezen eenvoudigen grafsteen bedragen: 1,15 bij 2,61 Meter. De daarop genoemde Mr. Jan van Heurn, griffier en secretaris van 's Hertogenbosch, was aldaar ook advocaat en blokmeester van de Verver- en Kerkstraat. Het wapenschild der familie van Heurn heb ik medegedeeld op bl. 140, grafsteen No. 129 in dit werk. Vergelijk ook: R.A. van Zuylen: Naamlijst en Wapenkaart, als voren, bl. XXXIII No. 15.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 248
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

454. Jan van Heurn, 1741
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 263
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 248

n: vermelding in een voetnoot