afb. Kris Roderburg, 2008

450. Jacop Vercuylen, 1633

steensoort: maaskalksteen
maten: 111 x 197 cm
locatie: kooromgang

De linkerbenedenhoek en een klein stukje van de de rechterbovenhoek zijn verdwenen. Verder loopt er een breuk boven de linkerbenedenhoek. In een iets verdiepte cirkel zonder rand middenboven is in laag reliëf het wapen weergegeven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 249
Genealogie
Le Grand Théâtre
37
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 37
Smits (239)
begraeffenis
van meester
jacob vercuylen,
raedt deser stadt,
obiit den 31 marti 1633;
ende
johanna buys,
syne huysvrouwe,
mater mea
obiit 27 novenber 1654;
nicolaa vercuylen,
obiit 4 apyilis 1674;
meester
hendrick de bye,
medicine doctor,
obiit 6 december anno 1655.De afmetingen der grafzerk bedragen: 1,10 bij 1,98 Meter.
De naam der maand op den 12n regel is door den steenhouwer verbasterd; allerwaarschijnlijkst is dit ook met het jaartal 1647, op de 17n regel, het geval.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 247
Van Epen
18
De Wapenheraut (1897) 18
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 18
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

450. Jacop Vercuylen, 1633
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 249
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 18

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 247

n: vermelding in een voetnoot