afb. Kris Roderburg, 2008

448. Mathijs Wynandts van Heusden, 1677

steensoort: maaskalksteen
maten: 105 x 202 cm
locatie: kooromgang

Middenboven zien we een verdiepte cirkel met een verhoogde rand. Hierbinnen is in relif het wapen weergegeven. De sterfdata ontbreken. Rechts naast het aanwezige nummer heeft het oude nummer gezeten, dat is weggekapt.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 245
Smits (238)
begraffenis
van
mathijs wynandts van heusden;
ende
catryna wytmans
sijn huysvrou.De afmetingen dezer eenvoudige zerk bedragen: 1,06 bij 2,02 Meter. Datum en nadere aanduiding ontbreken op den grafsteen.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 246
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

448. Mathijs Wynandts van Heusden, 1677
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 245
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 246

n: vermelding in een voetnoot