afb. Kris Roderburg, 2008

447. Ghysbrecht Janssz. van den Kerckhof, 1570

steensoort: maaskalksteen
maten: 117 x 238 cm
locatie: kooromgang

Over het midden van de zerk loopt een breuk. Er zijn drie te onderscheiden inscripties. De oudste daarvan is aangebracht langs de zijden van de zerk zonder speciale aanduiding van een band en valt op door de tamelijk grote gotische letters. De tweede inscriptie middenboven, in iets kleinere gotische letters, sluit hierop aan. De inscriptie onder het wapen is later bijgehakt. In het midden van de zerk is in een verdiepte rechthoek, aangegeven door een rand, een cirkel aangebracht, waarbij de zwikken zijn opgevuld met driepassen. In de cirkel vinden we in relif het wapen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 241
Smits (237)
ghijsbrecht jansszen van den kerchof,
sterf anno 1570, 18 augusti;
katelijn booms,
sijn huysvrou,
sterf anno 1589, 24 februarii;
maryken,
hen dochter, huysvrou
adriaens goyaertszen,
22 november 1598;
en
geeraerdt van den kerchof,
sterf 5 augusti anno 1619;
met
adriana,
dochter
ansen dirckx van den grafft,
sijn huysvrou,
sterf den . . . . . . . . . .;


Later bijgehakt:
hier leit begraven
antoni coremans,
sterf den 16 september
1662.De afmetingen van dezen grafsteen bedragen; 1,116 bij 2,35 Meter. De voornaam „Ansen” opden 16n regel is de gebruikelijke afkorting van „Anselmus”; de mogelijkheid bestaat echter, dat er, „Jansen” heeft gestaan. Het grafschrift is immers aanzienlijk afgesleten en daardoor haast onleesbaar geworden.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 245
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

447. Ghysbrecht Janssz. van den Kerckhof, 1570
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 241
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 245

n: vermelding in een voetnoot