afb. Kris Roderburg, 2008

444. James Ferguson, 1705

steensoort: maaskalksteen
maten: 113 x 234 cm
locatie: kooromgang

Deze inscriptiezerk vertoont twee afzonderlijke inscripties, waarvan de bovenste later moet zijn aangebracht.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 231
Smits (236)
de hoog ed(el) gestrenge heer
james ferguson,
brigad(e) general, etc.
obiit xxii october
mdccv.


Later bijgehakt:
d(eo) o(ptimo) m(aximo) s(alutem)
dominus
abraham hiblett,
ecclesiae gallo . . . . . pastor,
obiit 2 maji
mdccxx.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,09 bij 2,33 Meter. Van J. Ferguson bestaat een merkwaardig boekje, genaamd „Labyrinthus Algebrae”, dat in 1677 te 's Gravenhage verscheen. A. Hiblett of Hibelet was predikant der Waalsche Gemeente te 's Hertogenbosch.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 244
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

444. James Ferguson, 1705
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 231
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 244

n: vermelding in een voetnoot