afb. Kris Roderburg, 2008

441. Cornelis van Ceulen, 1690

steensoort: maaskalksteen
maten: 114 x 231 cm
locatie: kooromgang

Over de linkerbovenhoek loopt een breuk en van de rechterbovenhoek is een stuk van de rand verdwenen.
Op de zerk bevinden zich alleen de drie regels van de inscriptie.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 221
Smits (235)
begraffenis
cornelis ivens van ceulen,
sterft
den 15 december
1690De afmetingen van deze eenvoudige grafzerk bedragen: 1,15 bij 2,31 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 244
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

441. Cornelis van Ceulen, 1690
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 221
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 244

n: vermelding in een voetnoot