afb. Kris Roderburg, 2008

445. Huybrecht van Bruhese, 1619

steensoort: maaskalksteen
maten: 112 x 203 cm
locatie: kooromgang

Op eenderde van boven loopt een doorgaande breuk over de zerk. Middenboven is in een verdiepte cirkel zonder rand in reliëf het wapenschild aangebracht. Hieronder bevinden zich de letters van de inscriptie. De 8 van 1638 op de zesde regel heeft een wat vreemde vorm, maar is wel degelijk een 8.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 235
Smits (234)
begraffenis
huybrecht van bruhese,
sterft den 9 juni 1619;
maria brock,
sijn huysvrou,
sterft den 26 october 1625;
meester
hendrick van bruhese,
sterft den 1 october 1638;
meester
jacob van bruhese,
sterft den 17 meert 1641;
heylken van bruhese,
sterft de(n) 10 october 1647;
feyken van bruhese,
sterft den 5 janniwari anno 1661;
ende
helena van grinsven,
sterft den 7 februari anno 1683.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,18 bij 2,01 Meter. Het jaartal 1638 op den 9n regel van boven is op den steen eigenaardig gebeiteld; over de juistheid van ons afschrift kan echter in deze geen twijfel bestaan na vergelijking van bedoeld jaarcijfer met Dr. E. Reusens, Eléments de Paléographie, Louvain 1899, page 152.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 243
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

445. Huybrecht van Bruhese, 1619
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 235
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 243

n: vermelding in een voetnoot