afb. Kris Roderburg, 2008

442. Dirck Artsen Tholinck, 1630

steensoort: maaskalksteen
maten: 115 x 202 cm
locatie: kooromgang

Middenboven is in een verdiepte cirkel, aangegeven door een rand, het wapenschild aangebracht, met een lint hangend aan de cirkel. Het wapenschild heeft concave zijden en een soort driepas als onderzijde. Hieronder bevindt zich de tekst in kapitalen die opvallen door hun regelmatige verdeling over de regels. De gegraveerde cijfers 17. zijn vrijwel zeker de restanten van het oude registratienummer.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 223
Smits (233)
begraeffenis
drick artsen tholinck,
sterft den 19 april 1630;
ende
catharina van dinter,
sijn huysvrou,
sterf den 20 september 1625;
ende meester
johan tholinck,
haren soon,
sterft den 29 april 1634;
en(de)
arnout tholinck,
harer soon,
sterft den 11 november 1637;
niclaes tholinck,
is gestorven den 31 July 1644;
ende
peeter tholinck,
haeren sone,
sterft 23 april 1654.De afmetingen dezer grafzerk bedragen; 1,15 bij 2,02 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 242
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

442. Dirck Artsen Tholinck, 1630
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 223
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 242

n: vermelding in een voetnoot