afb. Kris Roderburg, 2008

440. Embertus Peters van Grinsven van Geffen, 1576

steensoort: maaskalksteen
maten: 115 x 202 cm
locatie: kooromgang

De hoekwapens zijn glad geworden, maar de diep gegraveerde gotische letters van de oorspronkelijke tekst zijn goed leesbaar. De vormgeving is simpel. De randen zijn aangegeven door twee eenvoudige lijnen. Hierbinnen zien we in de hoeken binnen de rand vier wapenschildjes. Verder is er geen versiering aanwezig.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 217
Smits (232)

Grafsteen (groot 1,15 bij 2,02 Meter) van Embertus Peterszoon (van) Grinsven van Geffen 27 Augustus 1576; van Aleidis Lambertsdochter, zijn 2e huisvrouw 29 October 1575; van Hillegundis, hunne dochter 13 Juni 1584; en Daniel Antoniuszoon Colen harer echtgenoot 19 October 1580. Later bijgehakt: Jacobus van Nouhuys. Vergelijk Jhr. A. van der Does de Willebois: Studiebeurzen, IIIe Deel, kapittel 32, bl. 397-548, waar uitgebreide, genealogische gegevens over de stichting van Petrus van Grinsven, den zoon van genoemden Embertus Peterszoon, worden medegedeeld. L.H.C. Schutjes, als voren, Deel II, bl. 25; Deel IV, bl. 266 en 268.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 241
Artikelen
1905 Kapittel 32 : Stamboom van Peter van Grinsven
Van der Does de Willebois Studiebeurzen deel III (1905) 511-523
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

440. Embertus Peters van Grinsven van Geffen, 1576
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 217
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 241

n: vermelding in een voetnoot