afb. Kris Roderburg, 2008

439. Peeter Aertssen van Hees, 1616

steensoort: maaskalksteen
maten: 108 x 234 cm
locatie: kooromgang

Van de erg glad geworden zerk is de inscriptie nog redelijk te lezen, met uitzondering van de letters in de bovenste tekstband, waar alleen enkele stukjes van de ondergedeelten van de letters zijn overgebleven. De tekstband wordt aangegeven door een simpele lijn en de hoeken zijn recht. De oorspronkelijke schildjes hier zijn al lang verdwenen. In het midden is een ovaal met rand aangebracht, waarin we het wapenschild zien. Boven dit schild is een doodshoofd aangebracht boven twee gekruiste doodsbeenderen. Het wapenschild is met een dubbel lint aan deze doodsbeenderen opgehangen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 215
Smits (231)
begraffenis
peeter aertssen van hees,
secretaris deser stadt,
sterf den 29 november 1616;
ende
maria van zoerendonck,
sijn huysvrou,
sterf den 14 octobris
1586.De afmetingen dezer grafzerk, waarvan de vier schildjes in de hoeken geheel afgesleten zijn, bedragen 1,06 bij 2,33 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 240
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

439. Peeter Aertssen van Hees, 1616
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 215
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 240

n: vermelding in een voetnoot