afb. Kris Roderburg, 2008

437. Georg Ulrich Roemer, 1741

steensoort: maaskalksteen
maten: 140 x 228 cm
locatie: kooromgang

De zerk is erg glad geworden en ook de evangelistensymbolen op de hoeken zijn nogal vervaagd. De zerk heeft tekstbanden die worden aangegeven door verhoogde randen, terwijl op de hoeken cirkels zijn aangebracht met dezelfde soort randen. De gevleugelde putto, als symbool voor Matteus, nog net te onderscheiden in de rechterbovenhoek, was op een opvallend renaissancistische manier vormgegeven. De oorspronkelijke inscriptie van deze tekstbanden is duidelijk weggekapt. In het middenveld zien we aan de onderzijde een grote rechthoekige cartouche met bandwerk, waarop de latere inscriptie is aangebracht. Hierboven zien we het wapen, waarvan de voorstelling op het schild is verdwenen.
Als randversiering rond het wapen is bandwerk met voluten te zien met links- en rechtsboven twee rozetten. Naast het wapenschild zijn op de cartouche links een gevleugelde zandloper en rechts een gevleugeld doodshoofd aangebracht, beide op een geprofileerde sokkel. Gezien de stijl van het bandwerk moet de oorspronkelijke zerk dateren uit het einde van de zestiende of het begin van de zeventiende eeuw.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 207
Smits (230)

De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,42 bij 2,27 Meter.
De paleographische teekens aan het einde van den 4n en 6n regel van boven beteekenen: „overleden”. Georg Ulrich Roemer, geboren te Aken in 1672, werd in 1715 predikant te 's Hertogenbosch. Van 1730-40 was hij alhier leeraar in de Oostersche talen en overleed den 1n Februari 1741.
Na de vermelding dezer laatste bijzonderheden kan men nu ook gemakkelijk de afkortingen, op den 3n en 4n regel v. b. voorkomend, oplossen. Zie Dr. C.R. Hermans, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche School te 's Hertogenbosch, bl. 24; A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek a. v. Deel XII, bl. 415.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 239
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

437. Georg Ulrich Roemer, 1741
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 207