afb. Kris Roderburg, 2008

438. Paulus Havens, 1627

steensoort: maaskalksteen
maten: 101 x 201 cm
locatie: kooromgang

De zerk is vooral aan de linkerbovenzijde nogal afgesleten en een aantal letters is daar niet meer te lezen. De inscriptie boven het wapen is oppervlakkig gegraveerd en de tweede inscriptie onderaan is in kleinere kapitalen dan de hoofdtekst.
De enige versiering bevindt zich middenboven, waar we in een enigszins verdiepte cirkel het wapenschild zien met daarboven een gedrapeerde banderol met spreuk. De afgebeelde molenijzers zijn nogal rechthoekig vormgegeven en anders dan in de heraldiek gebruikelijk is.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 211
Le Grand Théâtre
40
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 40
Smits (229)
sepultura
venerabilis domini et magistri
paul havens,
hujus ecclesiae
cononici, cantoris
et
pastoris majoris xenodochii,
qui obiit 11 decembris
anno 1627.


Later bijgehakt:
hier lyet begraven
margriet,
huysvrou van
jasper backers,
dochter van
jan jansen van ravestyn,
sterft den 8 may
anno 1668.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,01 bij 2,01 Meter.
Paulus Havens, voornoemd, komt o.m. voor bij L.H.C. Schutjes, Kerkelijke Geschiedenis van het Bisdom 's Hertogenbosch, Deel IV, bl. 275, waar Schutjes zich in de overlijdensdatum vergist. Paulus Havens was sedert 1599 kanunnik, sedert 1603 pastoor van het Groot Ziekengasthuis en in 1622 cantor van het Kapittel te 's Hertogenbosch. Hij behoort onderscheiden te worden van Paulus Havens, secretaris van bisschop Ophovius. Zie ook Schutjes a.v. Deel II, bl. 26, Deel IV, bl. 281.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 238
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

438. Paulus Havens, 1627
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 211
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 238

n: vermelding in een voetnoot